Mesafeli Satış ve Uzaktan Eğitim Sözleşmesi

GİRİŞ: 

DHARMAVEDAS DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle ‘Kurum’ olarak anılacaktır) ve bağlı kuruluşları, Zoom/Perculus/Teams ve benzeri elektronik toplantı ortamlarında, Vedik Astroloji alanında  canlı katılımla gerçekleştirilen mesafeli  eğitimler hazırlamakta ve bu programları bireylere sunmaktadır. 

‘Eğitim Alan’ ise Kurum’un sağladığı eğitim programlarından talepte bulunarak faydalanmayı amaçlamaktadır. 

Kurum olarak, aramızda akdedilen işbu mesafeli satış ve uzaktan eğitim sözleşmesinin (Bundan böyle ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır) sizinle olan tüm ticari ilişkilerimizde hakim olacağı esasını kabul ediyoruz. Lütfen işbu Sözleşme’yi dikkatlice okuyup değerlendiriniz. Sözleşme’de sorumluluğunuza ilişkin olarak çeşitli istisnalar ve sınırlandırılmalar ile bu istisna ve sınırlamalara bağlı olarak tarafınıza getirilen yükümlülükler bulunmaktadır. Sizi ayrıntılı olarak bilgilendirerek gerek sizin, gerekse bizim yükümlülük ve sorumluluklarımızı izah etmeyi amaçlıyoruz. 

İşbu Sözleşme hükümlerinde mutabık iseniz ve başkaca muhalefetiniz yok ise siparişinizi teyit ediniz. Kuruma ait www.dharmavedas.com web sitesi üzerinden  Sözleşme’yi okuyup onayladığınız an itibariyle, satın aldığınız eğitimin siparişini onayladığınız anlamına geldiği gibi Sözleşme’deki sorumluluk ve sınırlandırılmaları kabul ettiğiniz yükümlülüğü altına soktuğunu bildiririz. 

MADDE 1: TARAFLAR

  • Eğitim veren Kurumun ünvanı ve adresi

DHARMAVEDAS DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LİMİTED ŞİRKETİ (Sözleşmede bundan sonra ‘Kurum’ olarak anılacaktır.) 

Adres: Cevizlidere Mahallesi, 1247. Sokak, No:29/15, Çankaya- Ankara

Internet Sitesi (Web Adresi): www.dharmavedas.com

E-posta: info@dharmavedas.com

  • Eğitim Alanın

Adı Soyadı: 

E-posta Adresi: 

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İşbu Sözleşme’nin konusu; ‘Eğitim Alan’ tarafından internet ortamında ya da sair yollarla Kurum’dan talep ettiği uzaktan eğitim programına ilişkin tarafların karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. 

2.2 İşbu Sözleşme, Kurum ile Eğitim Alan arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkilerinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tanımlar. Sözleşme tarihi öncesi yapılan her türlü eğitim de eğer ayrı bir sözleşmenin kapsamında yer almamış ise işbu Sözleşme şartlarına tabi olacaktır. Bir tarafta Kurum, diğer tarafta Eğitim alan, işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, aralarında mevcut veya ileride verilebilecek siparişlerin aşağıda tanımlandığı şekilde işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacağını beyan ve bu Sözleşme hükümlerinin adı geçen eğitimlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. 

MADDE 3: SÖZLEŞMEYE KONU EĞİTİM PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ŞARTLARI:

3.1 Eğitim Alan tarafından talep edilen eğitim programının içeriği, 1. Maddede belirtilen Kuruma ait web sitesinde  açıklanmıştır. Eğitim,  3 Seviye’den oluşmaktadır. 

SEVİYELER: 

  1. Seviye: Temel ve Orta Seviye
  2. Seviye: İleri Seviye
  3. Seviye: Uzmanlık Seviyesi 

3.2 Her bir ders, Zoom/Perculus/Teams ve benzeri elektronik toplantı ortamlarında Kurum Yetkilisi Gizem Demet Heukelom tarafından veya belli derslerde kendisinin belirlemiş olduğu başka uzman eğitmenler tarafından canlı olarak aktarılmaktadır ve 2-3 saat sürelidir. 

3.3 Eğitim programının başlatılabilmesi için işbu Sözleşme’nin kabulü yanı sıra Sözleşme’nin 4. Maddesinde belirtilen ilgili seviyenin toplam tutarının ilk taksidinin Eğitim Alan’a Kurum tarafından bildirilen IBAN hesabına yatırılması gerekmektedir. 

3.4 ‘Eğitim Alan’, 2. Seviye’nin sonunda,  1. ve 2. Seviye’deki derslerin en az %70’ine canlı olarak katılması kaydıyla ‘DharmaVedas Academy – Advanced Vedic Astrology Birth Chart Analysis’ Katılım Belgesi’ni almaya hak kazanacaktır. 

İsteğe bağlı olarak, ‘Eğitim Alan’, 2. Seviye’nin sonunda,  1. ve 2. Seviye  derslerinin yine en az %70’ine canlı olarak katılmış olmak kaydıyla, Kurum tarafından CartCert işbirliğiyle hazırlanan ve değerlendirilen Sınav’a girip başarı sergilemesi durumunda ise, Uluslararası Onaylı CardCert ‘Advanced Vedic Astrology Birth Chart Analysis’ Başarı Belgesi’ni alabilecektir. 2. Seviye sonunda kazanılan Başarı Sertifikası, Eğitim Alan’ın öngörüsüz olmak kaydıyla,  Vedik Astroloji Doğum Haritası analizi yapma alanında danışmanlık yapma hakkı kazandığını belgeler. 

3.5 ‘Eğitim Alan’, 3. Seviye’nin sonunda, tüm 3 seviyedeki derslerin en az %70’ine canlı olarak katılması kaydıyla ‘DharmaVedas Academy – Master Jyotishi’ Katılım Belgesi’ni almaya hak kazanacaktır. İsteğe bağlı olarak, ‘Eğitim Alan’, 3. Seviye’nin sonunda, tüm 3 Seviyedeki derslerin en az 70’ine canlı olarak katılmış olmak kaydıyla, Kurum tarafından CartCert işbiriliğyle hazırlanan ve değerlendirilen Sınav’a girip başarı sergilemesi durumunda ise Uluslararası Onaylı CardCert ‘Master Jyotishi’ Başarı Belgesi’ni alabilecektir. 3. Seviye sonunda kazanılan Başarı Sertifikası, Eğitim Alan’ın Vedik Astroloji alanında tam kapsamlı ve öngörülü danışmanlık yapma hakkı kazandığını belgeler. 

3.6 Kurum’un CardCert işbirliğiyle gerçekleştirdiği Sınav ve Uluslararası Onaylı Başarı Belgeleme süreci, eğitim programının haricinde ek masrafa tabidir ve isteğe bağlıdır. Ek masraf bilgileri Eğitim Alan’a güncel olarak bildirilecektir ve ödeme yükümlülüğü Eğitim Alan’a aittir. Kurum tarafından verilen ‘Katılım Belgesi’ ek masrafa tabi değildir. 

3.7 Katılım ve Başarı Belgeleri’ne hak kazanmanın ön koşulu olan her bir seviye için %70 canlı ders katılımıdır. 

3.8 Elektronik toplantı ortamında canlı olarak işlenen dersler kaydedilecek ve ders bitimi itibariyla 48-72 saat içerisinde DharmaVedas Academy Öğrenci Giriş portaline yüklenecektir. Eğitim Alan, Öğrenci Giriş portaline Kurum tarafından kendisine iletilecek şifreyle girerek ders tekrarlarını online olarak 8 ay boyunca izleyebilecektir. Her bir ders yüklendiği an itibariyla 8 ay sonra sistemden silinir. 

3.9 Kurum, belli konularda, canlı işlenen online derslere ek olarak ve eğitimi destekleyici nitelikte Eğitim Alan’la PDF formatında ek veya özet bilgi aktarımı içeren dökümanlar paylaşacaktır. 

MADDE 4: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI:

4.1 Eğitim Alan’ın talep etmiş olduğu 2024-2025 1. Seviye Ders Programının ilk aşaması 13 dersten oluşan Temel Seviye Eğitiminin bedeli 4100 TL’dir (KDV dahil) ve müteakiben 36 dersten oluşan  Orta Seviye Eğitimini’nin bedeli 15120 TL’dir (KDV dahil). Ödeme koşulları aşağıdaki gibidir: 

Toplam bedeli, Temel Seviye Eğitimi için  %10 indirimle, Orta Seviye Eğitimi için ise %15 tek seferde ödemek mümkündür. 

Taksitli ödeme seçeneğini tercih etmeniz halinde: 

Temel Seviye Eğitim bedelini 1380 TL x 3 taksit şeklinde,  1. taksit kayıt esnasında, geriye kalan 2 taksit Mart ve Nisan 2024 aylarında,

Orta Seviye Eğitim bedelini 1680 TL x 9 taksit şeklinde, Ağustos – Eylül- Ekim – Kasım – Aralık 2024  ve Ocak – Şubat – Mart – Nisan 2025 aylarında müteakiben, her ayın 15’ine kadar Kurum’un kayıt esnasında paylaşacağı IBAN hesabına havale şeklinde ödeyebilirsiniz.  

Temel Seviye Eğitimi, daha önceden başka bir Astroloji Eğitim Kurumunda en az Temel Seviyeyi tamamlamış düzeyde Vedik veya Batı Astrolojisi öğrenmiş kişiler için zorunlu değildir. Eğitim Alan, Kurum’dan, Temel Seviye Eğitimini talep etmeyip Orta Seviye Eğitimi ile başlangıç yapması halinde Kurum’un web sitesinde yayınlanan Temel Seviye Eğitim Programı konularına hakim olduğunu taahhüt eder. Temel Seviye Eğitimi’ni atlayarak Orta Seviye Eğitimi ile başlayan ‘Eğitim Alan’, sadece Orta Seviye Eğitim bedelini ödemekle yükümlüdür. 

4.2 Eğitim Alan tarafından ders ödemeleri aylık olarak Kurum’a ödenecektir ve Eğitim Alan, aylık ödemelerini her ayın 15’ine kadar gerçekleştirmeyi taahhüt eder. Eğitim Alan, yukarıda belirtilen ödeme taahhütünü gerçekleştirmediği taktirde derse girme ve ders kayıtlarına ulaşım hakkını kaybedecektir. Mücbir sebeplerden dolayı, taksit ödemelerinde gecikme olması durumunda, derse girme ve ders kayıtlarına ulaşma hakkını kaybetmemek için, Eğitim Alan, Kurum tarafından değerlendirilmek üzere, Kurum’un muhasebe birimine gerekçesini zamanlıca bildirebilir. 

4.3 Eğitim Alan, herhangi bir gerekçeden ötürü kursa devam etmeme kararı alabilir. Bu durumda, kursa katıldığı ayların ödemesi iade edilemez. Kurstan ayrılma kararı aldığı ders  itibariyla ödeme yapma yükümlülüğü yoktur. 

4.4 Eğitim Alan’ın, katıldığı Seviye’nin ücretini kurs başlangıcında tamamen ödemesi durumunda, derslere katılması zorunludur. Katılmaması durumunda mücbir sebepler dışında ve cayma hakkını kullanabileceği durum dışında ücret iadesi yapılamaz. 

4.5 4.1 alt maddesinde belirtilen ödeme tutarları sadece 2023-2024 ders dönemi için geçerlidir. Kurum,  3 seviyeden oluşan eğitim sürecinde, müteakip dönem ve seviyelerde kurs ücretinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kurs ücretlerinde yapılacak değişiklikler, her seviye başlangıcı öncesi Kurum tarafından Eğitim Alan’a yazılı olarak bildirilecektir. 

MADDE 5: GENEL KOŞULLAR

5.1 İşbu Sözleşme’nin taraflarca kabulü ile Eğitim Alan tüm şartları inceleyip DHARMAVEDAS DANIŞMANLIK VE EĞİTİTİM LİMİTED ŞİRKETİ tarafından gerçekleştirilen Vedik Astroloji eğitim programını tercih ettiğini kabul ve beyan etmektedir.

5.2 Kurum, kendisine işbu Sözleşme ile yüklenen yükümlülükleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kendisine yüklediği yükümlülükleri, mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder. 

5.3 Kurum, dersleri Eğitim Alan’a kurs başlangıcında belirtilen tarihlerde yapacaktır, ancak mücbir ve zorunlu sebeplerle önceden bilgi vererek dersi iptal etme veya dersi farklı bir tarihe alma hakkı saklıdır. Ayrıca Kurum,  kurs sürecinde belli aralıklarda Eğitim Alan için konuların toparlanması ve dinlenmek adına,  sınıfın genel gidişatı göz önünde bulundurularak bir hafta ders arası verebilir. 3. Seviyede eğitim programı ve konular yoğun olacağından ötürü, önemli konu bitimlerinde veya Kurum tarafından uygun görülen noktalarda ara dinlenme süreleri daha uzun tutulabilir. Resmi ve dini tatillerde ders işlenmez. Her tür koşulda, Kurum,  www.dharmavedas.com web sitesinde yayınladığı ders programını en sağlıklı şekilde tamamlamayı taahhüt eder. Derslerinin belli kısımlarına DharmaVedas Academy’den başarı ile mezun olmuş ve eğitmenlik statüsü kazanmış DharmaVedas Academy eğitmenleri de girebileceklerdir. 

5.4 Eğitim Alan kişiye Kurum tarafından ders tekrarlarına erişim sağlamak amacıyla şifre temin edilir. Bu şifrenin gizliliğinden Eğitim Alan sorumludur ve üçüncü kişilerle paylaşmaması gerekir. 

5.5 Kurum tarafından sunulan derslere ait tüm eğitim materyallleri ve eğitim programının telif hakları DHARMAVEDAS DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LİMİTED ŞİRKETİ’ne aittir. Eğitimle ilgili tüm materyallerin, uzaktan eğitim ile Eğitim Alan kişiye sunulan içerik ve görsellerin izinsiz olarak kayıt edilmesi, çoğaltılması, yayılması ve satışa sunulması yasaktır. Eğitim Alan, uzaktan eğitimle sağlanan ders esnasında veya ders tekrarı esnasında not tutma hakkına sahiptir ancak bunları hiçbir yerde paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  Ayrıca Eğitim Alan, Kurum tarafından kendisine teslim edilebilecek bilgi, belge ve sair ilgili dökümanların izinsiz bir şekilde her türlü yayımının yasak olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.6 Eğitim Alan, ders içeriğini, derslerde paylaşılan  örnekleri, diğer katılan kişilerin İsim/Soyisim gibi şahsi bilgileri dahil olmak üzere katılımcılara ve ayrıca Kurum ve Kurum Yetkilisi Gizem Demet Heukelom’a ilişkin paylaşılan tüm veri ve bilgileri, süresiz gizli tutacağını, her ne ad ve amaçla olursa olsun 3. kişilerle ve/veya sosyal medya ortamında, whatsapp – telegram grup ve sair mecralarda paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.7 Eğitim Alan, gerek eğitim süresince gerekse eğitimi tamamladıktan sonra fikir ve telif hakları Kurum’a ait olan eğitimle ilgili materyalleri veya ders içeriklerini kullanarak Kurum’dan yazılı izin almadan aynı ya da benzer içerik ile eğitim, ders veya seminer vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi bir durum Kurum’un fikri mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelir. 

5.8 Yukarıda belirtilen 5.4, 5.5,  5.6 ve 5.7 alt maddelere aykırılık halinde zarara uğrayan Eğitim Alan, Kurum ve Kurum Yetkilisi’nin her türlü yasal hakkı saklı olup bu kapsamda aykırılığı gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında her türlü yasal yola başvurma hakkı saklıdır. Ayrıca Kurum, 5.4, 5.5, 5.6 ve 5.7 alt maddelere aykırılık gösterilmesi halinde, kurs ödemeleri iade edilmeksizin aykırılığı gerçekleştiren kişi veya kişileri dersten çıkarma hakkında sahiptir. 

5.9 Eğitim Alan, işbu Sözleşme’nin 3.4 maddesi uyarınca alacağı Katılım veya Başarı Belgesi’yle sadece öngörüsüz Vedik Astroloji doğum haritası analizi yapabileceğini, 3.5 maddesi uyarınca Katılım veya Başarı Belgesi’yle öngörülü tam Vedik Astroloji danışmanlığı yapabileceğini – bu belgelerden herhangi birini almadan Vedik Astroloji danışmanlığı yapmayacağını, hiçbir şekilde ve hiçbir mecrada DHARMAVEDAS ACADEMY, DHARMAVEDAS VEDIC ASTROLOGY&COACHING veya DHARMAVEDAS DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LİMİTED ŞİRKETİ veya Gizem Demet Heukelom’un eğitimini referans vererek danışmanlık vermeyeceğini, tanıtım, reklam yapmayacağını, Kurum’un izni olmadan Kurum ismini, Gizem Demet Heukelom ismini ve Kurum’a ait markaları  kullanmayacağını taahhüt eder. 

5.10 Eğitim Alan, DHARMAVEDAS DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LİMİTED ŞİRKETİ tarafından düzenlenen kursa katılmadan önce başka veya benzeri bir astroloji ekolünde hal ve hazırda astroloji danışmanlığı veriyor ise mevcut danışmanlıklarını sürdürmesi konusunda bir sakınca yoktur ancak Sözleşme’de belirtilen 3.4 ve 3.5. maddeler uyarınca Katılım veya Başarı belgelerini almadan evvel verdiği veya verecek olduğu  profesyonel danışmanlıklarda DHARMAVEDAS ACADEMY, DHARMAVEDAS VEDIC ASTROLOGY&COACHING, DHARMAVEDAS DANIŞMANLIK VE EĞİTİM LİMİTED ŞİRKETİ veya Gizem Demet Heukelom’un eğitimini  tanıtım, reklam aracı olarak kullanmayacağını taahhüt eder. 

5.11 Eğitim esnasında derslerle ilgili duyuruların yapılabilmesi ve hızlı bilgi akışının sağlanabilmesi için facebook, whatsapp veya telegram gibi mecralarda kurum tarafından ders katılımcılarından oluşan toplu iletişim grupları açılacaktır. Eğitim Alan, Kurum tarafından açılan toplu iletişim gruplarında sohbet amacıyla mesaj yoğunluğuna sebebiyet vermeyeceğini, ders içeriği hariç konularla grubu gereksiz meşgul etmeyeceğini, grubun huzur ve ahengini bozacak içerikler veya görüşler paylaşmaycağını, politik görüşler bildirmeyeceğini, sosyal etiket kurallarına uygun ve uyumlu tavırlarda hareket edeceğini taahhüt eder. Yukarıda belirtilenlere aykırılık halinde Kurum, aykırılığın içeriğine göre gerekli uyarıları yapabilir veya kişiyi dersten çıkarma kararı alabilir. 

5.12 Eğitim Alan, gerek eğitim dönemi boyunca gerek ise sonrasında Kurum,  Kurum  yetkilisi Gizem Demet Heukelom, Kurum eğitmen ve çalışanlarının itibarını zedeleyici veya karalayıcı  bir tutum veya davranışta bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

MADDE 6: CAYMA HAKKI

6.1 Eğitim alan, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onayladığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Kurum’a info@dharmavedas.com mail adresi üzerinden yazılı olarak beyan etmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. 

6.2 Eğitim Alan, 6.1 alt maddede belirtilen yöntem doğrultusunda Cayma Hakkı’nı kullandığı taktirde, Kurum’a yaptığı ödeme, KDV tutarı düşülerek Eğitim Alan’a iade edilir. Bununla birlikte, işbu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra elektronik ortamda ifa edilen hizmetler bulunduğu taktirde, bu hizmetler hakkında Cayma Hakkı kullanılamaz. 

MADDE 7: SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ ve FESHİ

7.1 İşbu Sözleşme, Eğitim Alan tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiş olup, 3 seviyeden oluşan eğitim tamamlanana kadar devam eder. 

7.2 İşbu Sözleşme’nin 5.5, 5.6, 5.7, 5.10 ve 5.12. maddeleri taraflar için süresiz geçerliliğe sahiptir. 

7.3 Eğitim Alan, işbu Sözleşme’nin 3.5 alt maddesi uyarınca ilgili sertifikaları almadan eğitimden ayrılmak durumunda kalmış ise, işbu Sözleşme’nin 5.9. maddesinin süresiz geçerliliğini kabul eder.